petak, 21. listopada 2011.

Skala učiteljskih kompetencija

Skala učiteljskih kompetencija konstruirana je s ciljem izrade programa učiteljskog studija zasnovanog na ishodima učenja. Jednostavnom prilagodbom upute može poslužiti za utvrđivanje stupnja usvojenosti pojedinih kompetencija, potreba za dodatnim usavršavanjem, evaluacija pojedinih aktivnosti i sl.

Svi materijali mogu se naći na ovom linku: (link)

Izdvojeni materijali:
Obrasci za primjenu: 
1. Za učiteljice (učitelje) Word/RTF (link)
2. Za ravnatelje, stručne suradnike i nastavnike na učiteljskim fakultetima Word/RTF (link)
3. Primjena preko sustava web-anketa (link)


Izvori:

Lončarić, D. i Majić, T. (2015). Prilog razvoju i validaciji Skale učiteljskih kompetencija. U I. Prskalo i sur. (Ur.), Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja – Zbornik radova: IV. simpozij (str. 150-162). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.(link)

Lončarić, D. i Pejić Papak, P. (2009). Profiliranje učiteljskih kompetencija. Odgojne znanosti, 11(2), 479 – 497. (link)

Majić, T. (2011). Konstrukcija skale percepcije važnosti učiteljskih kompetencija. Diplomski rad (Mentor: D. Lončarić). Rijeka: Učiteljski fakultet u Rijeci.

Lončarić, D. (2010, prosinac). Kompetentan učitelj/učiteljica: Kompetencije magistra(e) primarnog obrazovanja i program učiteljskog studija. Stručno izlaganje na Županijskom stručnom vijeću ravnatelja osnovnih škola Primorsko-goranske županije, u organizaciji Osnovne škole Hreljin, Hreljin, Hrvatska. (link)
Lončarić, D. (2011, listopad). Kompetentan učitelj/učiteljica: Rezultati istraživanja. Stručno izlaganje na vijeću ravnatelja osnovnih škola, Brijuni, Hrvatska. (link)
 

Nema komentara:

Objavi komentar